Argos Index® mid-market vierde kwartaal 2021

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven  daalden verder naar 10,0x EBITDA, maar bleven op een hoog niveau.

Parijs (Frankrijk) – 18 februari 2022 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceerden vandaag de Argos Index® mid-market voor het vierde kwartaal van 2021. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven daalden opnieuw verder.

Argos Index - Argos Wityu

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

 • De Argos Index® zette de daling, die in het derde kwartaal was ingezet, in het vierde kwartaal van 2021 voort tot 10,0x EBITDA. Dit nog altijd hoge niveau komt overeen met het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar (2017 – 2021).
 • Het verschil tussen de ratio’s van de gezondheidszorg- en technologiesector en die van de industriële en dienstensector bleef met een gemiddelde van meer dan 4x EBITDA zeer prominent.
 • De daling van de index weerspiegelde ecnter ook de onrust onder bedrijven over de gevolgen van de opeenvolgende besmettingsgolven, de ontregelde waardeketens, de scherpe stijging van de energie- en grondstofprijzen en het vooruitzicht van toenemende inflatie.

De marktsamenhang keerde terug door de convergentie tussen de prijzen die investeringsfondsen betaalden en de prijzen die industriële spelers betaalden.

 • De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, daalden scherp met 11,5% tot 10,0x EBITDA. Na een recordhoogte te hebben bereikt in het tweede kwartaal, zetten de ratio’s de daling die in het derde kwartaal was ingezet voort.
 • Deze afname hield nog steeds verband met de daling van het aantal transacties in de gezondheidszorg- en technologiesector.
 • De betaalde prijzen bleven desalniettemin hoog, gestimuleerd door de gunstige financieringsvoorwaarden en door het surplus aan investeringskapitaal.
 • De ratio’s die investeringsfondsen betaalden kwamen hierdoor dichter in de buurt van de ratio’s die industriële spelers betaalden (9,9x EBITDA) in een context van aanhoudende hevige concurrentie op het gebied van hoogwaardige activa.

De ratio’s vertoonden een grotere spreiding.

 • De spreiding van de ratio’s in de steekproef was in het vierde kwartaal van 2021 hoog. Dit hield met name verband met de economische sector.
 • 26% van de geanalyseerde transacties had een ratio van meer dan 15x EBITDA, een nieuw record, en 15% had een ratio van minder dan 7x EBITDA.

Beursgenoteerde bedrijven bleven zeer actief, hoewel hun ratios daalden.

 • De ratio’s die strategische overnemers betaalden, daalden in het vierde kwartaal van 2021 naar 9,9x EBITDA, ondanks de aanhoudende dynamiek op de fusie en overnamemarkt, met name door de overnameactiviteiten van grote beursgenoteerde bedrijven. Deze laatstgenoemden waren in het tweede halfjaar goed voor 72% van de strategische overnames.
 • Deze daling is in lijn met die van de ratio’s die beursgenoteerde bedrijven betaalden.
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment bleef onverminderd hoog.

• Het aantal fusies en overnames nam in het vierde kwartaal van 2021 toe met 2% en bleef daarmee op een hoog niveau. De waarde ervan nam echter af met 13%.
• Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment vertoonde niet zo’n sterke groei als het aantal wereldwijde fusies en overnames, waarvan de waarde, gestimuleerd door de grootste overnames, met meer dan 60% op jaarbasis toenam tot 5,8 biljoen dollar , het hoogste niveau sinds 40 jaar.

Argos Wityu

Coralie Cornet
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor private equity-beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van private equity-transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren. Daarnaast regelmatig gepubliceerde indexen en onderzoeken, waaronder de Argos Index®) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waarderingen van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Mid-market Argos Index® meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE